Podsumowanie VW Garbusa & Co. ZLOT w Sztumie

Informacje o  powodzeniu akcji charytatywnej w Sztumie.