Urodził się z zespołem mnogich wad wrodzonych VACTERL.Menu